Änglabarn

Forskaren och arkivarien Charlotte Hagström, som berättade om minnessidorna för "änglabarn" har också skrivit om dem i antologin "Virtualiteter", ett projekt från gruppen  Humanistisk experimentgrupp. "Virtualiteter" finns under länken böcker eller som pdf