Organismen som har sju kön

Tetrahymena thermophila är en encelligt organism som lever i sötvatten. Bland dem finns varken hanar eller honor, istället är de uppdelade i sju olika kön.