Det omöjliga självmordet

Kvantsjälvmord är ett tankeexperiment som innebär att du har en atom kopplad till en pistol. Atomen kan vara i två olika tillstånd och beroende på vilket tillstånd den är i så brinner pistolen av när du trycker på avtryckaren. Det konstiga är att du trots det, överlever varje gång, berättar Gunnar Björk, professor vid KTH.