Forskarna hittade gammal byggrafitti som varit dold för mänskligheten i över 4000 år

16 min

I Cheops pyramid finns några mystiska smala gångar som sträcker sig brant uppåt från kunga- och drottningkammaren. När några forskare skickade upp en kamera där hittade de röda handmålade tecken som ritats dit när pyramiden byggdes.