Institutet kikar närmare på indie-mjälten

15 min

Dolt bakom olika säckar och organ hittar vi mjälten, vårt organ som är allra mest indie. Rent arbetsmässigt kan man säga att den är brandman och med i hemvärnet, däremellan källsorterar den.