Veckomagasinet 2007-10-12

Fredspris till klimatarbetet, och vetenskapliga Nobelpriser till europeiska forskare och upptäckter vi har nytta av i vardagen. Fysikprisets GMR, gigantisk magnetoresistans, används inte bara i datorer utan också i moderna hörapparater. I Skåne bankar man på träden för att få dem att åldras – till den biologiska mångfaldens fromma.

 

Fredspris till klimatarbete

Nobels fredspris delas mellan FNs klimatpanel IPCC och Al Gore som bildat opinion i klimatfrågan med filmen En obekväm sanning.

Det första Nobelpriset till forskningen bakom klimatfrågan blev alltså ett fredspris! En av grundarna till expertpanelen IPCC är den svenske numera pensionerade meteorologiprofessorn Bert Bolin, som fortfarande är aktiv inom forskningen och även i klimatfrågan. Han ser priset som ett erkännande för kunskapen bakom klimatfrågan och hoppas att utmärkelsen ska kunna lyfta klimatfrågan ännu högre i våra medvetanden.

Årets vetenskapliga Nobelpriser

Vi sammanfattar årets vetenskapliga Nobelpriser. Medicinpris till genförändrade möss som bistår forskningen, fysikpris till gigantisk magnetoresistans eller jättemagnetoresistans som gett våra datorer mer minneskapacitet på liten yta, och kemipris till reaktioner på fasta ytor – allt från ozonnedbrytning på iskristaller till reaktionerna i bilens katalysator.

 

Fysikpriset bakom bättre hörapparat

GMR, gigantisk magnetoresistans, har inte bara gett mindre datorminnen. Det används också i en del medicinska tillämpningar.

Vi har träffat Lars Wijkman som är hörselskadad, och som tack vare GMR-tekniken i sin nya hörapparat kan använda telefoner friare nu än förr. Nu är det inte längre problem för honom att prata i mobilen på allmän plats.

 

Vardagliga priser – och flera europeiska pristagare

Årets priser i kemi och fysik är vardagligare än vanligt. Anders Barany, vd för Nobelmuséet, tycker att priserna utvecklats så framför allt under 2000-talet och tror att Alfred Nobel i sin himmel gläds över det.

Det är också fler europeiska pristagare än vanligt, och det tror Barany återspeglar den europeiska forskningens återhämtning efter kriget.

Tysk Nobelyra

Två av sex Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi i år är tyskar, dessutom verksamma i Tyskland. Det har lett till både stolta och glada reaktioner i landet rapporterar vår korrespondent Per Eurenius.

 

Så får man träd
att åldras i förtid

Gamla, ihåliga träd är bra för den biologiska mångfalden, men på många håll är glappet stort mellan bestånd av väldigt unga och väldigt gamla träd. För att råda bot på det kan man få träd att åldras i förtid genom att ge dem en lagom omild behandling. I Ljungen utanför skånska Veberöd har naturvårdaren Vikki Bengtsson från Stiftelsen Pro Natura lärt ut den här nya metoden som är hämtad från Storbritannien och kallas veteranisering.

Vem vet?

Förra veckan var vi på Borka brygga i Enånger, inte att förväxla med Njutånger. Där bor Östen med resten, en av ledtrådarna. Veckans vinnare blev Elof Persson – som själv bor i Enånger. Tävlingen gör uppehåll denna vecka men är tillbaka i nästa Veckomagasin, på fredag.