Lördag 28 juni

Om Vasas gravfynd, om Marsraketen med last av bilar, om hur hjärninfarkt bäst behandlas och hur vi bäst ska hantera naturen.