Kärnkraftens framtid, mammutar och köpta professorstjänster

Framtidens kärnkraft med helt ny teknik, men fortfarande lagringsproblem. DNA-forskning öppnar för återskapande av mammutar och kanske neandertalare. Företag kan köpa sig en professorstitel genom systemet med adjungerade professorer.


Femte februari kom beskedet att den borgerliga alliansen kommit överens om att tillåta att svenska kärnkraftsreaktorer byts ut mot nya i framtiden.

Redan i början av 2020-talet kan det bli aktuellt att byta ut de gamla reaktorerna. Det betyder att tekniken i stort sett kommer att vara den samma som idag, säger Jan Blomgren föreståndare för Svenskt kärntekniskt centrum.

Kopparkorrosion oklart vid slutlagring

Även om avfallet kommer att förändras i framtiden så måste dagens avfall tas om hand. Just nu lutar det åt man väljer KBS-3 metoden, som innebär att man 500 meter ner i urberget ska kapsla in avfallet i kopparbehållare. Men forskningen går i sår kring hur koppar reagerar med vatten i miljöer fria från syre. Det handlar alltså att hur snabbt eller långsamt kopparen förändras eller löses upp piga av kemiska reaktioner med omgivningen. Korrosion som alltså är en slags långsam frätning.

Peter Wikberg, forskningschef på SKB, Svensk kärnbränslehantering och Peter Szakàlos forskare vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i diskussion om kopparkorrosion.

Återskapande av mammutar via DNA

Mycket forskning pågår idag med att försöka klona och få fram djur från utdöda och utrotningshotade arter. Vi berättade i veckan om spansk forskning där man efter fem års försök fick fram ett kid av den utdöda bergsgeten, Pyrenea Ibex, som överlevde i sju minuter. Nu när mammutens DNA har kartlagts, är det då möjligt att återuppliva den? Anna Nordin möter Per Ericsson, forskningschef vid Naturhistoriska riksmuseet.

Köpta professorstitlar  

I veckan har också Svenska Dagbladet tagit upp en nygammal fråga om det går att köpa en professors titel. Det handlar om begreppet adjungerade professorer, som betyder en tillfällig professor. Alltså en person som inte är anställd av universitet eller högskolan, utan under tre år jobbar max halvtid men betalas av någon annan.

Mats Benner som jobbar på Forskningspolitiska institutet vid Lunds universitet.