Forskare varnar för hormonstörande ämnen

3:48 min

I veckan presenterade bland annat svenska forskare en omfattande rapport om hormonstörande ämnen, alltså sådana kemikalier som som kan härma, hämma eller bryta ned de hormoner som finns i våra kroppar. Många av de här ämnena har kopplats till sjukdomar som olika cancerformer, hjärt-kärlsjukdomar, fertilitetsproblem, skadlig fetma och diabetes. Men samtidigt saknas mycket kunskap om vilka de här ämnena är, var de finns och hur de egentligen påverkar oss. I rapporten, som gjorts för FN:s och WHO:s räkning beskriver forskarna de viktiga vetenskapliga upptäckterna som gjort inom det här området sedan den förra rapporten presenterades år 2002, och enligt rapportförfattarna är detta ett allvarligt problem som politiker och beslutsfattare måste ta på större allvar.