Mitokondrier

8:58 min

Statens medicinsk-etiska råd tar i en rapport ställning till en form av genterapi på könsceller. Det handlar om att byta ut mitokondrierna i äggcellen.

Mitokondrierna är cellernas små energifabriker och de har sitt eget DNA. När det är fel på mitokondrie-DNA:t kan det ge upphov till svåra sjukdomar som ofta leder till tidig död.

Eftersom det är fel på bara mitokondriernas och inte i cellkärnans DNA så har det gjort det möjligt för forskare att ta fram metoder där det vid konstgjord befruktning går att flytta äggcellens kärna till ett annat ägg utan kärna och på så vis få ett nytt ägg med både frisk kärna och friska mitokondrier.

Det fina är då är att familjer som drabbats kan få friska barn och det svåra är att vi då går över en gräns, som hittills varit tabu, nämligen den att trixa med gener i äggceller.

Slutsatserna i rapporten från Statens medicinsk-etiska råd är att de är helt eniga om att med dagens medicinska kunskap är det inte etiskt godtagbart med den här proceduren, eftersom teknikerna inte kan anses säkra nog, och viss oenighet råder kring tekniken i princip. Den kan, men måste inte innebära några etiska problem, eftersom det handlar om en tydligt begränsad del av arvsmassan, som ändras.

I studion kommenterar Elisabeth Wallenius, förbundsordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som har varit delaktig i en del av arbetet med rapporten och Nils-Eric Sahlin, sakkunnig i Statens medicinsk-etiska råd och professor i medicinsk etik på Lunds universitet.