DNA ger svar om ebolavirus

Forskare har genom ny teknik lyckats DNA-sekvensera ebola-utbrottet i Västafrika. Och det är en lite överraskande och skrämmande bild av virusets utveckling som nu publiceras i tidskriften Science menar Björn Andersson, infektionsgenetiker vid Karolinska institutet.

Den här fullständiga kartläggningen av virusens arvsmassa hos 79 drabbade människor innebär att det nu finns en mycket bättre förståelse för hur smittan beter sig.

– Dels hur viruset beter sig, att det sprids ganska fort jämfört med tidigare, dels att arvsmassan förändras snabbt och de här författarna spekulerar i att det här kan förändra virusets beteende så att det blir ännu farligare och sprids ännu snabbare.

Björn Andersson arbetar själv med storskaliga datormetoder för att studera infektionssjukdomar och han menar att forskarna bakom studien kan vara väldigt säkra på hur viruset har utvecklats.

– Det har inte skett flera överföringar mellan djur till människa, utan det har skett en enda gång, och det har gett upphov till den här epidemin.

Det är amerikanska forskare som tillsammans med kollegor från Sierra Leone som har gjort kartläggningen.

De har sekvenserat 99 hela ebolavirusgenom som de samlat från 78 patienter med eboladiagnos i Sierra Leone under de 24 första dagarna av årets utbrott.

Det som överraskar rapportförfattarna mest är att de två genetiskt olika virus som gett upphov till smittspridningen introducerades i Sierra Leone vid samma tidpunkt i samband med en begravning av naturläkare . Flera kvinnor som deltog vid begravningen blev smittade av ebola. Och så här detaljerad information kan man bara få ut genom så kallad djupsekvensering.

Författarna har fått ett väldigt stort gensvar från forskarsamhället på sina resultat. Bland annat så har studien redan börjat användas för att vidareutveckla det experimentella ebolaläkemedlet Zmapp. Forskarna hoppas nu att studien även kommer att användas för att skynda på arbetet med att ta fram vaccin.

Björn Andersson vid Karolinska håller med om att det är bråttom att bättre förstå smittspridningen med hjälp av uppföljningsstudier. För i värsta fall har vi bara sett början på epidemin, som redan krävt nära 1 500 liv.

– Jag tycker att det ser ganska illa ut i och med att det fortfarande fördubblas i jämn takt och ökar i exponentiell takt. Det är tydligt att det inte är under kontroll, och det är oroväckande.