Immunterapi mot cancer upptäcktes i slutet av 1800-talet

6:01 min

Immunterapi kan vara ett nytt sätt att behandla cancer och ett komplement till de traditionella behandlingarna som kirurgi, strålning och cellgifter. Även om den här metoden känns ny gjorde en kirurg de första märkliga upptäckterna redan när han opererade cancerpatienter i slutet av 1800-talet.

Den här artikeln publicerades 2014.

I veckan när det hölls ett stort cancermötet med över 650 deltagare på Karolinska institutet i Stockholm var professor Jedd Wolchok från New York en av de inbjudna talarna.

– Kirurgen Wiliam Coley upptäckte att de cancerpatienter som fick infektioner i sina kirurgisår överlevde i högre grad än de andra, säger professor Jedd Wolchok som är inriktad på immunterapi mot cancer.

Hans tidiga föregångare Coley hade sina teorier, men ingen riktig förklaring till varför det kunde vara så här.

– Han hade en vision om att det berodde på det vi nu kallar immunförsvaret, men då visste man väldigt lite om hur det fungerade, så det fanns minimalt med entusiasm i forskarsamhället kring att injicera döda bakterier i cancertumörerna, säger Jedd Wolchock.

Det som sen hände var att strålningen blev oerhört populär och på 30-talet fullständigt slog ut tanken på att bekämpa cancrar med bakterier. Den tanken låg i glömska länge.

– Men på 80- och 90 talet lärde vi oss mer om vad hur immunförsvaret fungerar på molekylär nivå. Vad är det som stärker immunförsvaret och hur försvagar man immunförsvaret, och vi lärde oss mer förfinade sätt att förändra immunförsvaret för att behandla cancer, säger Jedd Wolchok.

Men resultaten var inte särskilt uppmuntrande. Personer med långt framskriden hudcancer, där man prövade behandlingen, visade bara tre procent att de svarade på behandlingen. Men de siffrorna kan Jedd Wolchok se både negativt och positivt på.

– För det positiva var att de här personerna som svarade på behandlingen - deras cancrar var under kontroll under många många år, säger Jedd Wolchock och berättar hur han fortfarande följer en patient som fick första behandlingen för tio år sen. 

Tidigare när det handlade om hudcancern malignt melanom, som hade spritt sig så var överlevnaden snarare 7-8 månader, och det är just det som är immunterapins styrka. Att immunförsvaret kommer ihåg och fortsätter att bekämpa tumörerna om de skulle dyka upp igen. För att förklara hur det fungerar tar Jedd Wolchok liknelsen vid bilkörning.

– Det tar bort bromsarna på dina immunceller, så om ditt immunsystem är en bil så kan bilen köra fortare, men vi vet också att om en bil kör för fort och inte har några bromsar så kan det bli problem. Så vi måste vara försiktiga när vi använder de här medicinerna, säger Jedd Wolchok.

Det som gör att immunförsvaret kan upptäcka den här typen av tumörer är att de har många förändringar, mutationer, och därför skiljer sej tydligt från vanliga celler. Men allt kan också gå överstyr så att det blir en autoimmunreaktion och att den friska cellerna börjar angripas. 

Wochock berättar hur han bara kan vara borta från kliniken max två dagar, för att de är bara några få doktorer som kan det här, och att sköterskor varje dag ringer upp patienterna när de får sina fyra doser med tre veckors mellanrum för att höra hur de mår.

– Om någon till exempel plötsligen får diarré måste behandlingen avbrytas omedelbart. Annars kan medicinen, eller bilklörningen, döda patienten, men med immundämpande läkemedel kan man nästan lugna ned allt igen och tumörerna fortsätter ändå inte att växa, säger Jedd Wolchock.