Ahmadinejad förlorar folkets stöd

P1 fredag 22/12 15.03 med repris lördag 23/12 17.00

I Iran har det varit val till den församling som utser landets andlige ledare. Den sittande presidenten Mahmoud Ahmadinejad satsade stort på att vinna men folket lade istället sin röst på de mer pragmatiska islamisterna. Vad innebär det?

Möjligheten att begrava ett aborterat foster. Det är en av nyheterna i biskopsbrevet om begravningar i Svenska kyrkan. Biskopen i Skara Erik Aurelius medverkar i Människor och tro och berättar hur seder och bruk har förändrats sedan det förra brevet för 18 år sedan.

I kvartsamtalet medverkar Per Beskow som är svensk redaktör för boken ”Kristen Spiritualitet, från ökenfäder till cyberkyrka”. Spiritualitet är ett nytt ord som uttrycker en kreativ andlighet, enligt Per Beskow, till skillnad från den mer flummiga new age andligheten.