Livsåskådning, etik och miljö

P1 fredag 11/5 15.05 med repris lördag 12/5 17.00

Är Europa på väg att bli ett Eurabia? Tankarna förs fram av flera amerikanska författare som ser islams tillväxt som ett hot mot Europa. I dagarna kommer ytterligare ett bidrag av den kände religionsvetaren Philip Jenkins. Han ser inte islam som ett hot men anser att Europeiska regeringar inte i tid har insett faran med militant islam.

I veckan är det ett år sedan Colombia avskaffade sitt totala abortförbud. Möt juristen Monica Roa som mot alla odds fick igenom en legalisering i det konservativa och starkt katolskt färgade landet.

I Thailand har förslaget om ny konstitution fått hundratals buddistiska munkar att demonstrera utanför parlamentet med krav på att buddismen ska skrivas in som statsreligion. Varför har frågan dykt upp nu och vilka konsekvenser kan det få för Thailands religiösa minoriteter?

I kvartsamtalet handlar det om hur livsåskådning hör samman med ny forskning och teknik. Hör Dan Melander som arbetar för att göra Svenska kyrkan till en spjutspets i miljöarbetet och hur han ser på den etiska utmaning och omställning vi står inför i klimatfrågan.