40 år av ockupation

P1 fredag 8/6 15.05 med repris 9/6 lördag 17.00

Fyrtio år har gått sedan sexdagarskriget och början på Israels ockupation av Västbanken och Gaza. Idag finns cirka 260 000 judiska bosättare på Västbanken. En minoritet av dem bor där på grund av religiös övertygelse. Bosättarfrågan splittrar Israel i synen på sin identitet. Land är identitet säger bosättaren Yishai Fleisher och menar att israelerna inte längre har kontakt med sina judiska rötter, medan Dror Etkes från Fred Nu vill se en ny identitet, fri från ockupation.

Svenska frikyrkor tappar medlemmar och på många platser slås kyrkor och församlingar ihop över samfundsgränserna. Hur olika kan man vara och ändå samsas under samma tak och vad händer med det religiösa budskapet?

Franrikes nye president Sarkozy inrättar ett nytt ministerium för invandring, integration och nationell identitet. Åtgärden har väckt stor debatt. Vad menas egentligen med nationell identitet och vad händer när man talar om det nationella i samma andetag som integration och invandring?