FN och religionsfriheten

P1 fredag 15/6 15.05 med repris lördag 16/6 17.00

Hur kan religiösa ledare bidra till en fredlig lösning i Irak? I veckan var sunnitiska och shiitiska ledare från Irak samlade till ett möte i FN i New York för att diskutera hur våldet mellan olika religiösa grupper ska kunna stoppas. Hör den drivande kraften bakom mötet, Mustapha Tlili, ledare för New Yorks universitets center för dialog mellan islamvärlden och väst.

Nu får den slutna kristna rörelsen Plymouthbröderna till slut starta friskola i Småland. Rörelsen med endast 400 medlemmar har på senare tid skapat rubriker. Deras bibeltolkning stod i fokus när de vägrade tillåta fackföreningar i sina egna företag och under valrörelsen när de gav Alliansen ekonomiskt bidrag. I Kvartsamtalet möter vi forskaren som fått förtroendet att komma rörelsen nära.

Ska islam som religion inte längre kunna kritiseras? FNs råd för mänskliga rättigheter har nyligen antagit en resolution om att skydda religionerna från kränkning. Den har väckt stark debatt. Resolutionen slår mera vakt om att skydda religioner från kritik än enskilda människors religionsfrihet, hävdar kritikerna som menar att rådet fallit till föga för muslimska påtrycknigar.

Buddhismen behövs mer än någonsin i det moderna Indien säger författaren Pankaj Mishra, aktuell med boken Buddha i världen som är på Sverigebesök.