Brev från muslimer till kristna

P1 fredag 20/10 15.05 med repris lördag 21/10 17.00

Stormuftier och forskare från olika grenar av islam har skrivit under en inbjudan till religionsdialog som ställts till världens betydande kristna ledare. Hur har brevet tagits emot och kan det leda till ett brobygge som kan stävja terror och våld?

Nästa vecka är det dags för andra omgången av årets kyrkomöte. Sedan sex år tillbaka finns Sverigedemokraterna med bland dem som ska forma svensk kyrkopolitik. Vad vill ett parti som Sverigedemokraterna och har de på något vis påverkat Svenska kyrkan?

Stora rubriker i tidningen i veckan när skolminister Jan Björklund meddelade att regeringen vill införa tydligare regler för konfessionella friskolor. All ämnesundervisning ska vila på vetenskaplig grund - förkunnelse får ske utanför lektionstid. Men vad är egentligen nytt och varför aktualiseras frågan just nu?

Han har studerat för den nuvarande påven. Han är troende katolik men har kommit att bli något av en husteolog i Svenska Kyrkan. Han talar om en självkritisk teologi. Nu lämnar professorn i systematisk teologi Lunds universitet, Werner Jeanrond, Sverige för Glasgow University. Hör honom i kvartsamtalet om tillståndet för svensk teologisk forskning och hur han umgås med Gud hemma och på jobbet.