Ska Gud vara med i EU:s nya fördrag?

Fredagen den 21 mars kl 15.03, repris 20.03. Lördag kl 17.00
EU:s framtidskonvent förbereder just nu ett nytt grundläggande fördrag som ska presenteras vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni. Ska det innehålla en hänvisning till Gud eller till Europas religösa arv? Frågan väcker stor debatt.

Lena Hjelm-Wallén (s), och Ingvar Svensson (kd) är svenska representanter i konventet. De argumenterar i Människor och tro för sina åsikter.

Dessutom ett inslag om hur ett krig mot Irak kommer att uppfattas inom den islamiska umman, den islamiska gemenskapen. Är ett anfall mot Irak detsamma som ett anfall mot hela den arabiska världen? Inte ens inom den ärevördiga institutionen Al-Azhar i Kairo är man helt överens om hur man ska se på saken.