Kvartsamtalet

Lördagen den 22 mars kl 21.00

Ola Wikander är bra 21 år gammal men har redan lärt sig latin, hebreiska och ugaritiska. Nu kommer han ut med en bok om kananeiska myter och legender. Den innehåller översättningar av förbibliska texter som hittades 1928 i Ugarit i Syrien. Texterna kastar ljus inte minst över den miljö där Gamla Testamentet växte fram. En berättelse som den om Abraham som offrar sin son framstår med denna bakgrund i ett nytt ljus