Präster i krigets tjänst

Människor och Tro fredag 28/3 15.03 och 20.03 med repris lördag 29/3 17.00
Bland alla tusentals amerikanska och brittiska soldater i Irak finns också fältprästerna. Deras roll är att bistå med själavård. Möt en svensk präst som flera gånger följt med svenska FN-bataljoner till Bosnien. Hur stödjer man soldater när de möter fruktansvärda massakrer, och vad svarar man på ett varför - när våldet ter sig meningslöst?

Följ också med till Frankrike och hör om katolska präster som kämpar för att kunna få gifta sig.