Ny lag hot mot friheten i Hong Kong

Fredagen den 27 juni, repris lördagen den 28 juni

Sarsepedemin har lagt sig, men Hongkongborna har andra bekymmer. Den Pekingtrogna regeringen ämnar genomföra en ny lag mot omstörtande verksamhet, som innebär att en organisation förbjuden i Kina också ska vara förbjuden i Hong Kong. Yttrandefriheten begränsas, liksom religionsfriheten. Falun Gong, den katolska kyrkan och demokratirörelsen drabbas och HongKongs journalister är upprörda över den censur de kommer att tvingas till. Den 1 juli väntas över 100.000 från alla samhällsgrupper demonstrera mot den nya lagen. Människor och tros reporter Sören Wibeck besöker Hong Kong och skildrar debatten kring vad många ser som en ödesfråga för principen "ett land, två system", som skulle gälla i 50 år efter det kinesiska övertagandet av den brittiska kolonin 1997.

Dessutom ett reportage av Petra Bergwall från Kambodja, där buddhistiska munkar nu tar ett allt större socialt ansvar i uppbyggnaden av landet. Tidigare var de mest fokuserade på den egna religiösa erfarenheten. Samma trend finns på andra håll i den buddhistiska världen, vilket Människor och tro berättar om.