Kvartsamtalet med Margaretha Sturesson

Från den 6 februari 2009

Margaretha Sturesson, tidigare medlem Kristet Center Syd, en visionärförsmling i Höör, har skrivit en bok om sin tid i den slutna församlingen och hennes väg tillbaka efter flera självmordsförsök och en lång vistelse på en psykitarisk klinik. Hör en längre version av Tithi Hahn samtal med Margaretha Sturesson som berätta om sin bok ”Om det så skulle kosta mig livet”.