Fack och arbetsgivare om religiös diskriminering på arbetsplatser

Det så kallade handskakningsfallet som avgjordes i Stockholms tingsrätt i förra veckan och som gäller en muslimsk arbetssökande man, betyder enligt flera bedömare, att tro och religion kommer att få större utrymme på våra arbetsplatser. Men hur ska vi hantera en sån förändring och är arbetsmarknadens parter förberedda? Människor och tros Åsa F Vestergren fångade upp några reaktioner bland arbetsgivare och fackliga organisationer. Reportaget börjar med några fraser från broschyren "Aktiva åtgärder i arbetslivet", råd från Diskrimineringsombudsmannen.