Kvartsamtal med Gunnar Hällgren

Från den 12 februari 2010

För en dryg månad sedan drabbades Haiti av det jordskalv som slog sönder hela samhället och många erfarna hjälparbetare har vittnat om att katastrofens omfattning är både svårbegriplig och svårbearbetad. En av de första svenska röster som kunde lämna rapporter om förödelsen tillhörde Gunnar Hällgren, katastrofchef på Hoppets stjärna. Hör honom i Kvartsamtalet om ett liv i internationell tjänst, om känslan av mening eller meningslöshet i arbetet och om den inre kompass som behövs för att man ska orkDiskrimienria verka i katastrof och kaos.