ROMSKA BERÄTTELSER I P1

Romer och religion

49 min

Hur viktig är religionen för en rom och vad betyder ens religionstillhörighet för den romska identiten? I P1s tema Romska berättelser ställer Människor och tro frågor om romer och religion. Lyssna på diskussionen runt köksbordet hemma hos Tony Lakatosz och möt romska pastorer i Filadelfia kyrkan.

Varför har så många romer sökt sig till just pingstkyrkan? Religionshistorikern David Thurfjell har studerat hur det romska identitetsbygget vävts samman med pingstväckelsen. Övriga medverkande Teodor Kwiek, Powel Stefanowicz, pastor Kjell Waern, Riccardo Jakowicz, Ossi Borg, pastor Daniel Tan, Veli Brijani, romska redaktionen. Reportrar Richard Stankov och Andreas Landmark