Det svenska abortmotståndet 2013

9:54 min

Abortmotståndet ökar i Europa och flera länder lutar det mot en strängare abortlagstiftning. Men i Sverige ligger motståndarna än så länge lågt med sin kritik. Människor och tros reporter Andreas Landmark beskriver de svenska abortmotståndarna 2013 och deras olika strategier:

- Vi kör frontalkonfrontation, säger representanter för MRO, Människorätt för ofödda, en organisation som stuckit ut med sina kampanjer med bilder på aborterade foster.

Det lite mildare motståndet representeras av Ja till livet som leds av kristdemokraten Gunilla Gomér:

- Vi har fått en sån status att vi nog kan kallas för Sveriges Pro-Life rörelse. Vi har blivit accepterade och vi blir också inbjudna i debatten idag. På ett annat sätt än förut. Och vi har valt ett sätt som vi tror är ett sätt att nå fram på svensk mark som tilltalar svenskar. Jag tror den amerikanska varianten skrämmer fler och då når vi inte fram med vårt budskap.