REVA och kyrkans arbete med papperslösa

10 min

Jakten på papperslösa flyktingar genom det så kalla REVA projektet har väckt mycket debatt de senaste veckorna. Hur påverkar det ökade trycket mot papperslösa kyrkornas arbete med flyktingar? Gör kyrkan tillräckligt och kan det finnas en fara i att samverka för nära med Migrationsverket och polisen? Diskussion med Kristina Hellqvist, handläggare för flykting-och integrationsfrågor, Svenska kyrkan och Lisa Gerenmark, diakonstuderande och aktiv i kampanjen Asylrätt 2014.