Kvartsamtalet

Ingrid Lomfors om judisk identitet

10 min

Historikern Ingrid Lomfors är ny generalsekreterare för Judiska församlingen i Stockholm. Hon ser som sin uppgift att bidra till att svenska judar också i framtiden lyckas behålla sin särart och samtidigt vara en väl integrerad del av det svenska samhället.

Varje generation skapar sin identitet i relation till den föregående. Många av dagens medelålders judar har haft sin föräldragenerations tystnad kring förintelsen att förhålla sig till. Vilken är den relief den unga generationen lutar sig emot? Hur viktig är den judiska gruppens röst i det svenska mångkulturella landskapet idag och vilka är de utmaningar som väntar på nya jobbet?