Chatt med Lena Lennerhed om illegala aborter innan 1975

Läs hela chatten nedan:

Åsa/ Moderator: Vill du också berätta lite om din egen hållning när det gäller abort innan du börjar svara på frågorna?

Lena Lennerhed: Jag tycker att rätten till fri abort är central för kvinnors möjlighet att bestämma över sina liv och sina kroppar. Dessutom handlar det om att barn som föds ska vara välkomna. Den svenska abortlagen är både rimlig och generös, och det man ska komma ihåg är att det finns ett stort stöd för abortlagen. I riksdagen är det bland partierna endast Sverigedemokraterna som vill ändra lagen.

14:49, 8 mars 2013

Moderator: NU STARTAR VI CHATTEN-VÄLKOMNA MED ERA FRÅGOR TILL LENA LENNERHED SOM FORSKAT OM ABORTENS HISTORIA I SVERIGE. Det är bra om frågorna är relativt korta så vår gäst hinner svara på flera frågor/ Åsa, Moderator

14:49, 8 mars 2013

Åsa/ Moderator: Lena, du kan väl börja med att kort berätta om hur du blev intresserad av abortfrågan i ett historiskt perspektiv?

Lena Lennerhed: Jag har forskat kring sexualitetm reproduktion och kön och såg att så lite var känt om abort ur ett historiskt perspektiv. Det finns många myter om hur det var förr. Sen tycker jag att vi måste ha kunskap om historien för att förstå var vi står nu.

14:54, 8 mars 2013

Lars Melin: En jämställdhetsfråga. Nu har mamman all rätt. Pappan behöver inte ens tillfrågas före en abort. Har alla de som tänkt över jämställdhetsfrågor tänkt på denn assymmetri?

Lena Lennerhed: Min erfarenhet är de flesta är överens, och idag är det inte ovanligt att en kille eller make följer med till kliniken. Sen finns det enstaka fall när man inte är överens. Det viktiga här tycker jag är att förebygga den oönskade graviditeten.

14:56, 8 mars 2013

Kim: Hur stor andel av graviditeterna aborterades innan 1975?

Lena Lennerhed: De legala var från 1938 och den första lagen några hundra. Sedan ökade de och var vid 70-talets början 30 000. De illegala har förekommit i stor utsträckning under 1900-talet. På 30-talet uppskattades att det utfördes 10 000-24 000 illegala aborter per år.

14:59, 8 mars 2013

Joanna: Hej, jag ingen fråga men vill tacka för din bok Historier om ett brott. Väldigt bra och upplysande! Jag lärde mig mycket.

15:00, 8 mars 2013

Lisa Nilsson: Har argumenten mot en fri abort förändrats under åren?

Lena Lennerhed: Delvis. Det var vanligare förr att tala om abort som mord. Aborträttsmotståndare idag talar mer om att begränsa aborter t.ex. genom att sänka gränsen eller införa obligatoriska samtal.

15:01, 8 mars 2013

Tobias: Hur ser du på sambandet mellan inskränkningar i aborträtten i Europa och att sekulära värderingar tycks vara satta under hård press av en i religon grundad "värdeoffensiv"?

Lena Lennerhed: Svår och intressant fråga men jag tycker förhållandet mellan religion och abort är komplext. Det finns katolska länder med tillgång till abort liksom det finns de med totalförbud. Och vi ska inte glöma Rumänien på 80-talet där aborter förbjöds av den kommunistiska regimen.

15:04, 8 mars 2013

Åsa/Moderator: Vilka är de vanligaste myterna när det gäller hur aborterna utfördes före 1975?

Lena Lennerhed: Att de alltid var farliga. Vissa var farliga och ledde till kvinnors död eller till allvarliga infektioner, men flertalet illegala aborter på 1900-talet var säkra.

15:06, 8 mars 2013

Flora: Tidigt i historien jagade samhället kvinnor, som satte ut barn, begick barnamord etc. Men när blev samhället först medvetet om att kvinnor framkallar aborter, och började bestraffa kvinnor för det? Hur såg man på abort i förhistorisk tid?

Lena Lennerhed: Kvinnors aborter har nog alltid varit kända, och med kristendomens insteg förbjöds de. Intressant är att på 1600-talet så var det dödsstraff för abort men bara efter "kvickningen", när fosterrörelser kändes. Innan dess var de en mindre förseelse.

15:08, 8 mars 2013

Alexander: Det som ofta förvånar mig vad gäller debatten om aborter, är abortförespråkarnas ovilja att förstå. Vad jag menar är att det är närrmast omöjligt i dagens Sverige att tala om de ofödda barnens rätt till liv, utan att mötas av en mur av invektiv och förolämpningar. Att värna ett ofött barns rätt till liv är inte detsamma som att förneka kvinnor rätt till sina kroppar.

Lena Lennerhed: Jag känner inte igen din bild av debatten, och jag använder inte invektiv eller förolämpningar.

15:10, 8 mars 2013

Inte så enkelt: 1. Vad tycker de som inte kan få barn om dagens lagstiftning? Har det någon betydelse? 2. Vad tycker läkare som går från ett rum, där de gjort allt för att rädda ett foster, direkt till ett annat rum där de genomför en abort? 3. Jag är inte motståndare till aborter eller till den svenska lagstiftningen, men nog kan man erkänna att det finns problem.

Lena Lennerhed: Människor jag mött som vill men inte kan få barn är inte för den sakens skull mot abort. Det rör olika frågor. Självklart ska den som önskar få barn få hjälp och stöd. Och jag har träffat många läkare som varit mycket engagerade i att ge en kvinna så mycket stöd och så god vård som möjligt - vid förlossning, missfall och vid abort. Det behöver inte vara en konflikt.

15:13, 8 mars 2013

tre gånger gillt: Jag har gjort tre aborter, den första när man måste ha tvåläkarintyg och ingreppet skonsamt, man sövdes och när man vaknade var allt fixat. De två andra senare efter 1975 var förfärliga med påfund som att införa preparat som skulle öppna livmoderhalsen natten före, medpatienter grät och kräktes och hade ohyggligt ont, tala om medvetet moraliserande med de arma modiga abortsökarna. Hur abortmetodiken förändrades när abort blev tillåtet känner du väl inte till. Ingen har gått ut med erbarmligheterna.

Lena Lennerhed: Idag finns medicinsk abort i graviditetens tidiga skede som de flesta kvinnor tycker är väldigt bra, med piller istället för ett kirurgiskt ingrepp. Man kan ha ont och blöda, men denna metod är vad de flesta väljer.

15:16, 8 mars 2013

Moderator: Hej alla på chatten! Tänk på att skriva ganska kort inlägg eller frågor. Blir era frågor för långa är jag tvungen att göra en varsam kortning.

15:16, 8 mars 2013

Birgitta Gens: Hoppas ni svarar på alla inlägg - mitt skrev jag för en bra stund sedan. Birgitta Gens

Moderator: Hej Birgitta, vi försöker hinna med så många som möjligt och samtidigt sovra så vi får en bredd i frågorna och synpunkterna. mvh Åsa Moderator

15:18, 8 mars 2013

Sven Johansson: oavsett lagstiftning: Kan du Lena på något sätt förstå oss som ser ett etiskt problem med ca 38 000 aborter i Sverige på ett år och som både önskar förebyggande av graviditeter och att vi ställer upp för varandra för att öppna upp alternativ till abort då en graviditet redan är ett faktum? Är du medveten om att det faktiskt inte är så ovanligt att det är mannen som mer eller mindre driver fram en abort och att en del kvinnor som gjort abort inte hade valt abort om vissa förutsättningar (som vi faktiskt kan påverka) hade varit annorlunda? Jag är abortkritiker eftersom att för mig är livet heligt . Jag är åt det pacifistiska hållet . (jag valde att inte bära vapen på den allmäna värnpliktens tid tex och det av samma skäl som jag är abortkritiker.) Oavsett lagstiftning kan mycket göras för att minska efterfrågan på aborter. (Norge och Finland har lyckats bättre. I Sverige finns inget effektivt abortförebyggande arbete.)

Lena Lennerhed: Det finns inga studier som stödjer det du säger om att kvinnor tvingas till abort av män. Kvinnor väljer att göra abort av en rad olika skäl, och jag tycker det är viktigt att deras val respekteras. Om en person anser att abort är oetiskt så kan jag respektera den åsikten, men det får gälla för den.

15:22, 8 mars 2013

Birgitta Gens: Barnet ärinte en del av kvinnans kropp. Inget av mina tre barn har samma blodgrupp som jag utan alla har sin fars. Hade de varit "min kropp" skulle de haft samma genuppsättning och blodgrupp som jag. Jag anser att kvnnan inte har rätten att besluta om att avsluta ett liv är alldeles eget och inte en av hennes kroppsdelar!

Lena Lennerhed: Jag tycker att man kan tala om fostret som en del av kvinnans kropp eftersom det är hon som bär det. Sen menar jag att aborträtten är viktig för kvinnans möjlighet att styra inte bara över sin kropp utan över sitt liv.

15:24, 8 mars 2013

Kalle V.: Hur länge har man från feministiskt håll hävdat att fostret " är en del av kvinnans kropp"?

Lena Lennerhed: Jag tror att det var på 70-talet som det blev ett vanligt argument. Men kanske har det framförts även tidigare.

15:26, 8 mars 2013

MariaE: Men vid en graviditet finns ju två kroppar. Hur kan den ena bara vara av värde?

Lena Lennerhed: Jag tycker inte man kan jämställa en kvinna och ett foster. Vår abortlagstiftning bygger på synen att människovärdet växer fram successivt.

15:28, 8 mars 2013

Birgitta Gens: Men kvinnan har väl inte rätt att styra över någon annans liv?Barnets? Anser maninte att ett ofött barn är en fullvärdig människa, så kan man ju -hemska tanke - påstå att en ettåring är heller inte färdigvuxen...... Birgitta G

Lena Lennerhed: Nej, jag anser inte att ett ofött barn är en fullvärdig människa. Fri abort står inte i motsättning till att ta vara på, älska och stödja de barn som fötts.

15:31, 8 mars 2013

Moderator: Hej! Nu är det en kvart kvar av tiden. Roligt om det kan komma in lite fler frågor om den historiska aspekten!

15:32, 8 mars 2013

<

Mary: Hur säkerställer man kvinnors rätt till att behålla sina barn när man inte ens får fråga varför en kvinna vill göra abort och inte heller för någon statistik på orsakerna. Har läst om många som känt sig pressade till abort av partners osv.

Lena Lennerhed: Jag känner inte till några studier som visar att kvinnor pressas till abort av partners. Men kanske det förekommer i enstaka fall. Då tycker jag vi ska förbättra kvinnors situation och makt över sina liv, inte begränsa aborträtten. En abort ska vara kvinnans val.

15:34, 8 mars 2013

Sven Johansson: Stopp o belägg. Jag skrev inte att kvinnor tvingas rent formellt av män men däremot att många gånger utövar män påtryckningar för abort. Jag vet inte antalet fall ,, men vet at det förekommer utifrån min egen bekantskapskrets.

Lena Lennerhed: Om det förekommer menar jag att lösningen inte är att begränsa aborträtten utan att istället se till att kvinnor kan styra över sina liv och bestämma över sig själv.

15:37, 8 mars 2013

Moderator/Åsa: Hur såg man på aborter under den tid när folkhemmet byggdes upp i Sverige?

Lena Lennerhed: Man såg på abort som en nödlösning som skulle finnas, för kvinnors skull och deras hälsa. Men man ville satsa på kvinnors möjlighet till moderskap.

15:41, 8 mars 2013

Birgitta Gens: Kvinorna ska bestämma över sig själva genom att ta ansvar och inte utsätta sig för oönskade graviditeter. Det är det enda hon kan göra och det är där vi ska lägga krutet på att hjälpa henne! Pappan bör också ha något att säga till om, det är hans barn lika mycket även om han av biologiska skäl inte kan bära det!

15:42, 8 mars 2013

<

Moderator/Åsa: Vilka var de första förespråkarna för fri abort i Sverige?

Lena Lennerhed: Krav på fri abort restes första gången under tidigt 1960-tal, av liberala och socialdemokratiska student- och ungdomsorganisationer. De såg kvinnans rätt att bestämma som en frihetsfråga och en social fråga och lyfte fram barnets rätt att vara önskat. Man såg ansökningssystemet för att få legal abort som ett förmynderi över kvinnan.

15:43, 8 mars 2013

Moderator: TACK alla som ställt frågor och deltagit i vår chatt. Ett speciellt tack till Lena Lennerhed!

15:45, 8 mars 2013

<
Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".