Religionens betydelse för Rysslands agerande på Krim

7:14 min

Rysslands agerande på Krim kan förklaras och motiveras med religion och i sitt tal i tisdags lyfte Putin Krims betydelse för landets kristnande.

- I det sammanhanget har ju Krim ett symboliskt värde för många ryssar, säger Rysslandskännaren Elena Namli.

I förra veckan skrev historikern och Ukarinakännaren Mara Kozelsky att man inte får undervärdera religionens roll för att förstå Rysslands agerande på Krim och i Putins tal i tisdags lyfte han Krims betydelse för kristnandet av Ryssland och nationsbygget. Vilken roll spelar religionen? Studiosamtal med Elena Namli, professor i teologisk etik och Rysslandstudier vid Uppsala universitet.