Val 2014

Ska staten ge pengar till religiösa samfund?

16 min

Stödet till de religiösa samfunden har ökat under den gångna mandatperioden. KD vill fortsätta höja stödet medan V vill att det ska minskas.

I år har 40-tal samfund fått sammanlagt 75 miljoner kronor och i det gemensamma valmanifestet lovar Alliansen ytterligare åtta miljoner kronor till de religiösa samfunden.

Reportage om det ökade statliga stödet till trossamfund och debatt mellan samfundsminister Stefan Attefall (KD) och Amine Kakabaveh (V).