Skägget kom i vägen för jobbet

14 min

En man som fick erbjudande om jobb men blev av med det när arbetsgivaren fick veta att han är praktiserande muslim har stämt företaget. Var det mannens krav att kunna be på arbetstid eller något annat som låg bakom? Reportage av Simon Sarnecki med efterföljande samtal med Maria Nääv jurist och doktorand i diskrimineringsrätt.

På Sveavägen 98 i Stockholm ligger SAC-syndikalisternas högkvarter. Här hittar jag John Nordmark. Med en juridikutbildning i bagaget jobbar han som ett rättsligt stöd för medlemmarna i SAC. Han har tidigare drivit flera diskrimineringsfall i rätten.

Det var genom den lokala fackföreningen i Malmö som John Nordmark kom i kontakt med Emir vars fall han nu driver.

– För mig var det solklart att det rörde sig om diskriminering.

Fallet har fått viss uppmärksamhet och i flera medier har man kunnat läsa om hur ett företag valde att inte anställa en praktiserande muslim på grund av hans krav om att få be på arbetstid och gå till moskén på fredagar.

Men enligt John Nordmark handlar det i själva verket inte om det.

– I det här fallet driver vi inte något krav på att man ska få be på arbetstid, det är inte säkert att vi skulle ha drivit en sån fråga. Det handlar inte om att vi driver en rätt att särbehandlas. Eller få bättre behandling än andra, det handlar om likabehandling.  Alla ska behandlas lika oavsett vilken religion du har ska du ha samma chans till ett jobb.

Det hela börjar med att Emir hör talas om ett jobb som servicetekniker genom sin kompis som redan är anställd av företaget In Blue AB. Företaget sysslar med vattenreningsteknik och poolkonstruktion. Eftersom Emir har samma utbildning som sin vän och företaget verkligen behöver folk söker han också jobb där.

Han erbjuds därefter jobbet via e-post och blir kallad till att börja jobba direkt på måndag.  Han måste bara skicka in bild så att företaget kan göra en id-bricka först. 

Jag får tag på Emir på telefon eftersom han är på resande fot. Så här berättar han själv om vad som hände sen.

— Ja, jag blev ju så klart jätteglad. När jag väl hade fått det här mailet så satte jag mig ner och förklarade för dem eller skrev ner ett mail till och förklarade att bara så att ni vet så är jag en praktiserande muslim och jag ber fem gånger om dagen. Under arbetstid händer det en gång på sommnaren och under vintertid kan det hända två till tre gånger beroende på solen och om vi arbetar övertid.

Emir är noga med att förklara att bönen inte tar längre än 5-10 minuter och hävdar att han tydligt informerat företaget om att det inte är något som går ut över hans arbetstid. Han vill besöka moskén på fredagar men att det kommer att ske under lunchrasten eller på ett sådant sätt att han kan jobba in förloradtid.

Men i stället för att komma till arbetsplatsen som det först var tal om kallas Emir till ett möte.

Emir tyckte att det hela var så konstigt att han bestämde sig för att spela in mötet. Eftersom det rör sig om en hemlig inspelning är ljudkvaliteten inte den bästa. Av den 45 minuter långa inspelningen som Människor och tro får ta del av pratas det väldigt lite om att be på arbetstid, väldigt lite handlar om kvalifikationer utan det mesta av samtalet kretsar kring en sak: Skägg. Emir har nämligen ett skägg.

– Det är lite problem att du har det här stora skägget. Och att du har på den här hatten, säger Ole Grönborg, den danska VD:n för företaget som intervjuar Emir.

Han förklarar att företaget tycker att det är viktigt att man är neutral på jobbet. Att skägget är att skrika ut sin tro på ett som kan vara stötande mot andra.

 – Vi vet ju att många som vi jobbar med är rasistiska. Så frågan är om vi vill ta den risken och sända ut en praktiserande muslim.

Senare under intervjun jämför Ole Grönborg skägget med någon som har en nazisttatuering.

Om någon är nazist. Det är ingen här som gillar nazister och han har ett nazikors intatuerat här så sänder ju det ut tydliga signaler om att han är nazist. Hur duktig han är.

Som Emir ser det var det i slutändan att han var muslim som avgjorde att han inte fick börja på jobbet.

Jag vänder mig till Inblue AB för att höra med VD:n Ole Grönborg hur han förklarar att  Emir aldrig fick börja på jobbet och vad det är som gör att Emirs skägg egentligen är så problematiskt.

– Han är ju ifrån en del av den muslimska tron där man ska likna Mohammed så mycket som möjligt det betyder att det här skägget ska vara så långt som möjligt.

Ole Grönborg menar att de började diskutera Emirs skägg på grund av att han var klädd på ett sätt som tydligt indikerade att han var muslim med en lång skjorta  och en typiskt muslimsk hatt. För företaget var det viktigt att man ska neutral ut på jobbet. Emir var beredd att ha på sig vanliga arbetskläder och ha en annan keps på jobbet men ville behålla skägget.

– Vi talar med honom om han kan ta bort halva skägget så att det ser mer vanligt ut på samma sätt som han gick med på att ha en vanlig keps istället för det förslag han kom med.

Men bara för att förtydliga, hade det varit okej för någon som inte var muslim att ha ett stort skägg?

– Jag tycker inte riktigt det. Som vi också säger till honom, om det är en stor arbetsplats så är det normalt att komma med ett utseende som inte är typiskt svenskt som signalerar en tro eller en politik. Eller något annat.

Ole Grönborg säger att de frågade om Emir kunde ha ett mer vanligt skägg. Att det är mer accepterat med utseende som inte är typiskt svenskt på en större arbetsplats. Men på deras mindre arbetsplatser är det mer problematiskt. Där skulle han riskera att möta andra som hade fördomsfulla åsikter om muslimer. I slutändan skulle företaget  också riskera att bli av med flera kunder.  

Jag frågar Ole Grönborg om han tycker att det är en rimlig jämförelse som han gör under mötet med Emirom att det är lika tydligt att han är muslim med sitt stora skägg som att någon med ett hakkors intatuerat är Nazist.

– Det här exemplet är inte en rimlig jämförelse men det är det enda vi kommer på.  Om vi anställer någon som har ett nazikors intatuerat på armen eller som har en specifik symbol så sänder vi ju ut en signal om att det här inte är en neutral servicetekniker.

Ole Grönborg medger att kanske inte var en rimlig jämförelse med just en nazisymbol.

Han säger gång på gång under vår långa intervju att  det inte var på grund av Emirs religion som han inte fick börja på jobbet. Men medger alltså  samtidigt att skägget var en del av problemet just eftersom det tydligt signalerade att Emir är muslim.  Han menar att det var en del av en samlad bedömning som också hade att göra med att hans kvalifikationer och att Emir ville besöka moskén på fredagar.

Att han aldrig nämner att moskébesöken skulle vara ett problem under mötet med Emir förklarar Ole Grönborg med att det var något dom diskuterade efteråt. Och så var vi tillbaks i samma fråga som vi började igen.

Det är tydligt att Emirs juridiska ombud  John Nordmark och VD:n  Ole Grönborg inte är överens om vad som faktiskt ligger till grunden för varför Emir aldrig fick jobbet.

Nu blir det upp till arbetsdomstolen att avgöra den saken.

– Vi kommer ta det så långt som det behövs och blir det huvudförhandling så är jag helt övertygad om att motparten kommer förlora och vi kommer vinna.

* Emir heter egentligen någonting annat.