Religiösa samfundens studieförbund ska lära flyktingarna svenska

14 min

När tusentals flyktingar nu kommer till Sverige är det många kyrkor och moskéer som är aktiva i mottagandet. Även på sikt kommer samfunden att ha en roll. I regeringens satsning på integration vill man till exempel att studieförbund knutna till trossamfund ska stå för svenskundervisning för flyktingar.

Reportage om civilsamhället och trossamfundens roll i flyktingmottagandet och studiosamtal med Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan. Hur stort och långvarigt ansvar ska trossamfunden ta för mottagning och integration?