FN, mänskliga rättigheter och religiös tolerans

P1 fredag 24/2 15.03 med repris lördag 25/2 17.00

Åter exploderar våldet i Irak efter terrordådet mot den gyllene mosken i Samarra, en av shiamuslimernas allra heligaste helgedomar. Bilderna på den gyllene kupolen som är totalt söndersprängd har kablats ut över världen. Varför väcker attentatet mot den gyllene mosken en sådan vrede?

De danska muhammedteckningarna hotar nu FNs arbete med att bygga upp ett nytt FN råd för mänskliga rättigheter och blottlägger glappet mellan väst och arabvärlden. De muslimska representanterna har tydligt markerat att de vill att det nya rådet ska verka för att olika religioner ska respekteras. De föreslår tex en paragraf mot hädelse. Är detta ett uttryck för en gammal konflikt som handlar om den muslimska världens känsla av demokratiskt underskott i FN? Hur kan de nya kraven påverka synen på mänskliga fri och rättigheter och de grundläggande FN deklarationerna på området?

Efter terrorattentatet i Spanien för två år sedan har den spanska polisen tagit i med hårdhandskarna och gripit nästan tvåhundra misstänkta terrorister. Men kan polisen skilja jihadister från djupt troende muslimer?