NATURLIGT

Ny älgförvaltning i praktiken

12 min

Riksdagen har beslutat om en ny älgförvaltning som kräver mycket engagemang från den som vill påverka älgjakten. I Naturligt hör vi en röst vardera från jägar- och markägarsidan.
Jägaren Ulf E Nilsson tror att politikerna skapat en apparat som många jägare tycker blir jobbig att fördjupa sig i. Dan Rönnkvist på SCA gillar däremot att markägarna nu engagerar sig mer än tidigare.