18 maj och 17 augusti

Vetenskap: Språk för datorer

1:06 min

Henrik Björlund är forskarassisten på Institutionen för datavetenskap Umeå Universitet. Han analyserar mänskligt språk via datorer för att skapa bättre programvaror för exempelvis översättningar och för att vi bättre ska kunna prata med datorer.

Lyssna till: