Follow the money

Södertälje: Sprit, konsulter och livestreaming

Fritidsgården i Ronna har inte längre kvar sina timvikarier, och kan inte ha öppet lika mycket som tidigare. Det märker ungdomarna i stadsdelen.

Varför har det blivit så här?
Enligt chefen för Södertäljes fritids- och föreningsenhet, Agneta Ström måste kommunen se över "varenda slant" för att hantera 2012, och då är timvikarier det första som ryker.

Så här säger den ansvarige politikern Anna Bohman (S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden om att timvikarierna är borta från fritidsgårdarna.

Ungdomarna, politikerna och tjänstemännen har alltså lite olika uppfattning om betydelsen av beslutet.

Att ha en heltidsanställd fritidsledare kostar cirka 350 000 per år, enligt kultur- och fritidsnämnden.

Josse har granskat kommunens budget och hittat fakturor:

(Läs hur du gör: )


Lyssna på hela granskningen