Om Vård på olika villkor

Den snart 30 år gamla hälso- och sjukvårdslagen slår fast att alla ska ha vård på lika villkor, men så ser det inte ut i Sverige i dag.

Ett parallellt sjukvårdssystem är på väg att växa fram, där personer som har möjlighet att ha en privat sjukvårdsförsäkring får snabb vård och slipper köa. Frågan är hur det går ihop med hälso- och sjukvårdslagen som även säger att den med störst behov ska få vård först.

I dag får patienter med låg inkomst billigare mediciner och sämre tillgång till vård vid vissa sjukdomar, och lågutbildade löper större risk att dö i till exempel cancer än personer med hög utbildning. Men är det individens, vårdens eller samhällets ansvar?

I programserien undersöker vi också om vårdvalet har bidragit till att utjämna skillnaderna i vården. Sverige har fått över 200 nya vårdcentraler, men innebär det att alla har fått större tillgång till vård?

Programserien Vård på olika villkor avslutas med en debatt med bland annat ansvariga politiker.