Hopp - Historien om Moses och Mannas kärlek

En diktsvit av Dawit Isaak.

I pjäsen möter vi ett ungt eritreanskt kärlekspar som gör allt för att hålla ihop, trots det motstånd de möter från sin omgivning.
Att just de två vill leva tillsammans ses som en omöjlighet av familje- och klasskäl, vilket leder till en vuxenvärlds allt våldsammare metoder för att sätta stopp för Moses och Mannas försök att finna en väg till varandra.

Före föreställningen: En inledning av regissören C O Evers

Efter föreställningen: Ett samtal om Dawit Isaak och om hans berättande

Historien om Moses och Mannas kärlek gavs ut första gången 1988, då på originalspråket tigrinja. Pjäsen är en dramatisering av den svenska översättning som gavs ut 2010.

Han kom som flykting till Sverige 1987 och lämnade då ett land som befann sig i ett 30-årigt befrielsekrig, ett krig som pågick fram till 1991. Två år senare kunde Eritrea utropas som självständigt. Landet skulle demokratiseras och den fria pressen tilläts. Dawit Isaak, som nu var svensk medborgare, återvände till Eritrea och Asmara, där han kom att ingå i tidningen Setits redaktion. Han skrev mest kultur- och nöjesartiklar, men engagerade sig också i sociala frågor.

Eritrea befann sig i en period då stora och betydande reformer borde ha ägt rum, vilka förhalades av en demokratiskt tillsatt regim som alltmer tog diktatoriska former. Tidningen Setit upplyste såväl sina läsare som regimen om att det var hög tid att föra demokratiseringen framåt. För oss, som lever i en så självklar anda av yttrandefrihet, kan dessa artiklar ses som tämligen ofarliga i sin kritik mot politikers bedömningar. Resultatet av försök till dialog blev att samtliga oberoende tidningar förbjöds.

På morgonen, den 23 september 2001 arresteras flera journalister, däribland Dawit Isaak. Han har aldrig åtalats för något brott, han har aldrig blivit dömd. Hans familj, eller svenska myndigheter har aldrig fått träffa honom. Den 23 september 2011 är det 10 år sedan Dawit Isaak fördes bort och fängslades och ingen vet med säkerhet ens om han fortfarande är i livet.
(Från SR Göteborg)