YTTRANDEFRIHET

Tucholskypristagaren Dawit Isaak bidrar till en ny afrikansk offentlighet

I går tog den fängslade svenske journalisten Dawit Isaaks familj priset till "en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller journalist" av Svenska PEN. Och förutom att uppmärksamma att en svensk medborgare sitter inlåst utan rättsskydd för sitt skrivande, så ville man i år särskilt rikta blicken mot de fria ordets bekymmer på kontinenten Afrika.

En världsdel som ofta saknar grundläggande förutsättningar som exempelvis fungerande infrastruktur. Dålig tillgång till nätet, brist på riktiga redaktioner och vägar att distribuera tidningar på försvårar, förutom eventuella påtryckningar från regimer.
   Svenska Pens ordförande Ola Larsmo understryker att författare från många afrikanska nationer också ofta blir sitt lands praktiska tidningsmakare och skönlitterära samhällsdebattörer då ordet har så svårt att nå ut. Ett soldaritets- och entreprenörsarbete som också Isaak var en del av och ett bidragande skäl till att han fick Tucholskypriset 2009.