Krisens ABC

B som i bank run och D som i dubbeldip, H som i hedgefond S som i sixpack. Krisens ABC hjälper dig att hänga med i den ekonomiska krisrapporteringen.

A

AAA - det högsta kreditbetyget för länder och företag. Betygen ges av de inflytelserika kreditvärderingsinstituten Fitch, Moody´s och Standard & Poor.

B

Bank run - när bankkunderna rusar till banken för att ta ut sina pengar därför att man befarar att banken är på väg att krascha.

Bailout - finansiell räddningsinsats då ett företag eller ett land är på väg mot bankrutt.

Bankster - engelskt uttryck för en bankir som anses kriminell eller moraliskt förkastlig.

Bankunion -  ett närmare samarbete mellan Europas banker i form av t ex en gemensam insättningsgaranti och finansinspektion.

Basel III -  nya regelverket för bankers kapital och likviditet.

BNP- värdet av ett lands produktion av varor och tjänster under ett år.

Brandvägg -  euroländernas sammanlagda stödåtgärder på hundratals miljarder euro, som syftar till att hindra att problemen i sydeuropeiska banker och länder sprider sig.

BRICS - Brasilien, Ryssland, Indien, China, Sydafrika, stora länder vilkas ekonomier växer.

Bubbla  -  t ex fastighetsbubba, där för högt värderade fastigheter riskerar att falla i värde.

C

CDO -  Collateralized Debt Obligations, en finansiell "produkt" man kan köpa och sälja, som består av allt från huslån till obliagtioner av olika slag.

CDS -  Credit Default Swaps, finansiella försäkringar där köparen kan få kompensation för om ett lån eller land går i konkurs.

D

Dubbeldip  -  lågkonjunktur som efter kort återhämtning återfaller i en ny lågkonjunktur. Illustreras som ett W.

Dr Doom -  Nouriel Roubini, en av de sk domedagsekonomerna som dömer ut krispolitiken.

Drachmer -  den tidigare grekiska valutan

E

EBA - European Bank Authority -  ny bankmyndighet på EU-nivå som startades 2011, och som bl a genomför stresstester.

Ecofin -  finansministrarnas organ inom EU.

ECB - Europeiska centralbanken, eurozonens gemensamma centralbank.

EFSF - European Financial Stability Facility - krisfond som skapades 2010 för att hjälpa krisande euroländer.

ESM - European Stability Mechanism, ett permanent stödorgan för eurozonen, som ska ersätta tidigare organ och vara på plats senare under 2012.

Euroobligationer -  gemensamma statsobligationer, som innebär att kreditstarka länder som Tyskland garanterar att mindre kreditvärdiga länder kan låna pengar till rimliga villkor.

F

Fixit - term för att beskriva en situation där Finland lämnar euron.

Frau Nein - smeknamn på tyska förbundskanslern Angela Merkel som ihärdigt säger nej till bl a Euroobligationer.

G

Grexit - när/om Grekland lämnar valutasamarbetet.

H

Haircut - banker och investerare går med på att få tillbaka mindre pengar än överenskommet vid inlösen av en obligation.

Hedgefonder -  fonder med friare placeringsregler som ska skydda mot alla typer av nedgång.

I

IMF -  Internationella valutafonder, en internationellt organisation som övervakar de 187 medlemsländernas ekonomier. På basis av övervakningen utfärdar IMF råd och rekommendationer om den ekonomiska politiken och om finansiella reformer, med syftet att förebygga finansiella kriser. När sådana ändå inträffar är IMF:s roll att dels ge råd om hur ekonomin ska förbättras, dels kunna ge villkorat finansiellt stöd.

J

Junkbonds -  skräpobligationer som ger hög ränta, men där risken är stor eftersom utgivaren har låg kreditvärdighet.

JP Morgan - amerikansk investmentbank som hamnat i akut knipa under våren efter anklagelser om spekulationsaffärer.

K

Kreditvärderingsinstitut  -  bedömer hur säkert eller osäkert det är att låna till stater eller företag. Se under AA.

John Maynard Keynes -  brittisk ekonom, som under mellankrigstiden förordade en aktiv finanspolitik med stimulansåtgärder för att få ner arbetslösheten.

Paul Krugman -  amerikansk ekonom och nobelpristagare 2008, som delvis går i Keynes fotspår.

L

Lender of last resort - den som ger lån när ingen annan vill/kan göra det, vanligen centralbanken.

Lehman Brothers -  amerikanska investmentbanken som gick omkull hösten 2008.

Christine Lagarde - fransk f d finansminister som blev chef för IMF 2011.

Libor - daglig ränta som sätts när bankerna lånar av och till varandra. Används i Europa. Svenska motsvarigheten kallas för Stibor.

LTRO - Long-term refinancing operation. Långfristig, billig finansiering av europeiska banker som erbjuds som ett stöd av ECB.

M

M - frontfigurer i eurokrisen som har bokstaven M i sina namn: Mario Monti, Italiens premiärminister, Mario Draghi, ECB:s högste chef, Angela Merkel, Tyskland förbundskansler.

Bernard Madoff - amerikansk finansman, som fick ett 150-årigt fängelsestraff 2009 för bedrägeri och penningtvätt.

N

Nödlån -  samlingsbegrepp för alla de olika former med lån från IMF och euroländerna till krisländerna inom euroområdet de senaste två åren.

O

Occypy Wall Street -  proteströrelse i finanskrisens spår.

P

PIGS -  samlingsnamn för Europas krisländer; Portugal, Irland, Grekland och Spanien.

Q

Quantitative easing - penningpolitik från centralbanker i syfte att öka mängden av pengar, man pumpar i praktiken ut "nya pengar" genom att köpa statsobligationer.

R

Räntesnurra - interna lån inom ett företag i syfte att sänka skatten.

Recession - lågkonjunktur med en negativ tillväxt under två kvartal i rad.

S

Sixpack - sex olika lagförslag för att förstärka den ekonomiska styrningen av alla länder inom EU.

Subprime -  billiga amerikanska bolån, vanliga före 2008, ledde till en bubbla som sprack hösten 2008.

Stresstest - den europeiska bankmyndigheten mäter hur stor del av det egna kapitalet i en bank som är utsatt för risk.

Syntagmatorget  - platsen för demonstrationer det senaste året i Aten.

Statsbankrutt -  eller statskonkurs, när en stat helt eller delvis ställer in betalningen av sin statsskuld.

Super-Mario - smeknamn på ECB-chefen Mario Draghi.

T

Trojkan -  samlingsnamn för Internationella valutafonden IMF, Europeiska centralbanken ECB och EU-kommissionen. Förhandlar t ex med Grekland om villkor för nödlån.

"Tioåring" - statsobligation som löper på tio år. Ju lägre ränta ju högre förtroende för det land som ger ut obligationen.

U

U -  som i bankunion, valutaunion eller underfinansiering.

UBS - schwezisk bank som tvingades att bryta mot banksekretessen i början av finanskrisen.

V

Volatil -  rörlig, flyktig, instabil. Används i börssammanhang där hög volatilitet betyder snabba och stora svängningar i kursen.

X

Exitstrategier -  tidtabell inom EU för att minska budgetunderskottet till under 3 procent av BNP till 2013.

Y

Youngmen - det kinesiska bilföretag som ville köpa Saab.

Å

Åtstramningspolitik - besparingar för att få bukt med statsfinanser.

Ä

Ängslighet - investerares känsloliv de senaste åren.

Ö

Överstatlighet - diskussion om ökat gemensamt ekonomiskt ansvarstagande inom EU.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista