Skåne

Läxor bidrar till segregation i skolan

1:32 min

Aktuell forskning visar att läxor bidrar till att skapa klyftor mellan eleverna i skolan. En alltmer avgörande faktor är vilken typ av stöd föräldrarna har möjlighet att ge.

– Jag tycker inte att vi ska ha läxor, säger Chris Hansen från Simrishamn som är en erfaren skolutvecklare. Hon menar att det kanske finns bättre sätt att använda tiden som i dag läggs på läxor, och medger att det kanske är att göra det lite enkelt för sig att helt stryka läxorna.

Frågan om läxornas vara eller inte vara väcker starka reaktioner, inte bara inom skolan. Det vet Chris Hansen som har jobbat med skolutveckling i många år, länge på västkusten och i dag i Simrishamn. Hon har funderat mycket kring de här frågorna och välkomnar läxdebatten.

– Det finns ingenstans i våra styrdokument eller i Skollagen där det står att vi ska ha läxor, säger hon. Däremot står det att vi ska ge förutsättningar för eleverna att uppnå en mängd mål och färdigheter.

Frågan är om läxor krävs för att uppnå de målen i dagens skola. Enligt skolverkets studier så bidrar läxor till segregeringen i skolan. Föräldrarnas stöd blir allt viktigare och skillnaderna mellan de som kan få och får stöd hemma märks i många elever resultat. Men det handlar inte bara om kunskaperna och kapaciteten hos föräldrar och elever. Det handlar också om att få tiden att räcka till.

– Jag vill inte som ansvarig i skolan vara del i att den tiden som de trots allt har tillsammans, kanske sent på kvällen, handlar om att tjata om läxor, säger Chris Hansen. Jag skulle önska att jag fick vara med och bidra till att det blev go’a samtal – som också är ett lärande.