Malmö

Många elever behöver stöd i svenska

2:06 min

Mer än hälften av eleverna på Malmös kommunala gymnasier behöver stöd i svenska. Behovet är stort även bland elever som har svenska som modersmål. 

Varje höst testas eleverna i årskurs ett på Malmös kommunala gymnasier i svenska, engelska och matte. I svenska får de göra ett läsförståelseprov, ett ordförståelseprov och en diktamen.

– Det är väldigt blandade kunskaper. De har mycket olika språkkunskaper i svenska med sig i sin ryggsäck, säger Catarina Economou, lärare i svenska på S:t Petri gymnasium.

Förra året var resultatet att det var svenskan som var svårast. 52 procent av eleverna behövde stöd i svenskämnet. Störst var behovet på de yrkesförberedande programmen: 74 procent och bland dem som inte har svenska som modersmål: 71 procent. Men det var hela 37 procent på de studieförberedande programmen som också behövde stöd och 40 procent av samtliga elever som hade svenska som modersmål.

– Jag har gjort testet innan eftersom jag har gått om gymnasiet. Det var svårt båda gångerna, säger Patrik Andersson-Ebbehed som går naturvetenskapsprogrammet och som gjorde testet i Catarina Economous klass. 

Hur bra eleverna klarar testerna hänger tätt samman med vilka grundskolor och stadsdelar i Malmö de kommer från. Elever från skolor med höga meritvärden har bättre resultat.

– Som vi vet är Malmö väldigt segregerat när det gäller socioekonomi och utbildningsnivå. Det har eleverna med sig. Självklart, säger Catarina Economou.