Snacka skola

ADHD-diagnoserna ökar i NU-sjukvården

1:29 min

Inom Barn- och ungdomspsykiatrin i NU-sjukvården ökar diagnoserna av ADHD för barn och ungdomar kraftigt, vilket också Socialstyrelsens statistik visar.

Psykologen Kalle Möllerström i Trollhättan säger att de har en ökande inströmning av remisser från skolor och skolhälsovård där barn och ungdomar behöver en grundligare utredning:

– Det finns ett ökat antal frågeställningar på det här området och önskan om att vi ska göra fördjupade utredningar.

Det faktum att allt fler får en diagnos redan som barn innebär bättre möjligheter att hjälpa dem säger Kalle Möllerström:

Inom Västra Götalandsregionen finns ett övergripande styrdokument för skola, skolhälsovård, individ och familjeomsorg och barn och ungdomspsykiatri. Vitsen med de här riktlinjerna är att barnen inte ska hamna mellan stolarna utan få rätt hjälp i rätt ordning.

– Det handlar om att skolan först utreder det man kan inom ramen för åtgärdsprogram och när man inte kommer längre vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin.

BUP ska sedan kommunicera med skola och socialtjänst om det behövs. De ska också kunna hjälpa lärare med de insatser som eleven kan behöva.

Kalle Möllerström tycker att det här samarbetet fungerar väl i Trollhättan:

– Jag tycker att vi har ett ganska gott samarbete med skolan och med föräldrar. Sedan finns det variationer i de enskilda fallen förstås.