Våldet har ökat

Det kom en rapport från Arbetsmiljöverket idag som jag tyckte borde uppmärksammas på bloggen. den visar att hot och våld i skolan har ökat de senaste åren. Enligt rapporten 15 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna på högstadiet utsatts för misshandel minst en gång. 

Och bland lärarna uppger 5 procent av de kvinnliga och 7 procent av de manliga lärarna att de har blivit sparkade, slagna eller på annat sätt fysiskt skadade.

Det här är en ökning jämfört med Brottsförbeyggande rådets undersökning från 2008, som visade att omkring 8 procent av pojkarna hade utsatts för grövre våld och 5 procent av flickorna.

P4 Östergötland rapporterade om detta idag: