Tillsammans hjälper vi barn i världen

Världens barn är hela Sveriges gemensamma angelägenhet. Nu startar Radiohjälpens kampanj i P4. Sveriges Radios 25 lokala kanaler kommer under två veckor att samla in pengar till alla barns rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid.