Världens Barn - Sri Lanka

Centret stöttar sexuellt utsatta flickor

7:51 min

Womens Development Center i byn Kandy i Sri Lanka tar hand om unga flickor och kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Flera av dem är gravida och den yngsta flickan på centret är 10 år. Flickorna har fått inpräntat i sig att det är deras fel att de har blivit utsatta för övergrepp och blivit gravida.

Det här centret ingår i ett större kvinnligt nätverk som jobbar för att förebygga och minimera våld mot kvinnor och barn och som Världens Barn stödjer. Centret utbildar dessutom personer inom rättsväsendet och arbetar målmedvetet för att åstadkomma en attitydförändring kring kvinnors och barns rättigheter i samhället i stort.

Mallyam är 14 år och bor just nu på centret med sin lille son. Hon blev våldtagen av en äldre man i sin by.

Ett reportage av Anna Carlsson och Annika Widebeck.