Tisdag 20 juli 2010

Kritik mot alternativ vård av barn i Östersund

En alternativmedicinare i Östersund behandlar barn som är yngre än åtta år - trots att det är ett lagbrott. Det är homeopaten och kinesiologen Elisabeth Lif Hagen i Östersund som har undersökt och behandlat barn som är yngre än åtta år.

Själv tycker Elisabeth Lif Hagen att lagen borde ändras så att det vore tillåtet för alternativmedicinare att behandla även små barn, medan Catrin Holgén som är överläkare vid barnkliniken på Östersunds sjukhus vill att förbudet ska gälla upp till 18 års ålder.

Det är i dag alltså förbjudet enligt lag för alternativmedicinska utövare att undersöka eller behandla barn som är yngre än åtta år, men det finns ingen som kontrollerar att de alternativmedicinska mottagningarna håller sig till lagen och låter bli att behandla små barn. Socialstyrelsen kontrollerar bara hälso- och sjukvården, alltså den personal som har legitimerade yrken till exempel sjuksköterskor och läkare, och den vård de bedriver.

Vem som helst kan starta en alternativmedicinsk mottagning och ingen kontroll finns över deras verksamhet.