Tisdag 28 september 2010

Nollvision för arbetslösa ungdomar

I dag i Östersund sker starten för ett nytt initiativ för att på sikt skapa fler jobb i länet, ett samarbete mellan näringslivet och arbetsförmedlingen där varje företag uppmanas att ta in en ungdom 18-25 år som praktikant. Christer Sundin vid Diös Fastigheter är en av initiativtagarna och Jenny Rosell jobbar som jobbcoach, ett jobb hon fått just via en praktikplats. Lotta Löfgren intervjuar.

Även på den offentliga sidan finns det praktikmöjligheter och landshövding Britt Bohlin har nappat på idén för att på motsvarande sätt försöka få till praktikplatser vid statliga arbetsplatser i länet, enligt Christer Sundin.

UPPROPET:

Ungdomarna skapar framtiden i Jämtland - är du med?

Näringslivet i Jämtland uppmanar alla företag i länet att vara med och skapa framtiden! Var med och se till att våra ungdomar kommer ut i arbetslivet. Var med och se till att våra företag och vårt län utvecklas, växer och blomstrar. Var med och se till att den kunskap och kompetens som våra ungdomar har kommer till nytta. Ta in nästa generation i din verksamhet - idag.

Var med i uppropet!

Vi, näringslivet, uppmanar var och en av oss företagare i Jämtland att ta in en ungdom, 18-25 år, i företaget. Uppropet bygger på en rejäl utmaning - en nollvision. Inga arbetslösa ungdomar i länet. Första delmålet är 50 nya praktikplatser inom ett halvår.

Initiativtagare är några större företag i länet i samarbete med Svenskt Näringsliv och Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen står redo med stöd och lösningar för dig och våra ungdomar.

Snabbfakta: Idag (läs:juli 2010) är det ca 1800 arbetslösa ungdomar i Jämtland, varav 150-200 regelbundet har praktikplats (både inom offentlig verksamhet och det privata näringslivet). Statistiken visar att närmare 50 % av de som har praktikplats får jobb efter avslutad praktik, ofta hos annan arbetsgivare än där man genomfört praktiken.