Torsdag 30 september 2010

85 % nytt tak för bostadslån från 1 oktober

I morgon ändras reglerna för hur mycket man får låna när man köper bostad. Det blir ett bolånetak på 85 procent av husets eller lägenhetens marknadsvärde efter beslut av Finansinspektionen. Bakgrunden är främst att hushåll ska skyddas från att låna för mycket pengar.

- Det blir dyrare framförallt för de som köper sitt första boende, säger Anders Asplund som är privatmarknadschef vid Länsförsäkringar Jämtland som numera är både bank och försäkringsbolag.

Tanken bakom beslutet är att ägare av hus och bostadsrätter ska klara att ha kvar bostaden även om räntorna stiger snabbt eller om de som tagit bolån drabbas av arbetslöshet.

Skulderna ökar

De svenska hushållens skulder har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet och skjutit i höjden under de senaste åren. Över 90 procent av hushållens skulder är i dag bolån och enligt Finansinspektionen har omkring tjugo procent av låntagarna en belåningsgrad på över 85 procent.

Större kontantinsats krävs

Det nya bolånetaket gör att det krävs en större kontantinsats vid bostadsköp. Den som inte har pengar sparade eller inte har någon tidigare bostad att sälja för att ordna pengar kan behöva ta ett banklån utan säkerhet, ett så kallat blanco-lån. Eftersom bankerna tar en större risk med ett sådant lån kräver de en betydligt kortare amorteringstid, kanske bara 10-15 år och lånen har även högre ränta än bostadslånen.